Friskrivning

Korrekta uppgifter

Vi får produktspecifikationer och annan information från butikerna som medverkar på Garn.nu. Vår avsikt är att all information på webbplatsen ska vara korrekt och aktuell. Vi kan hur som helst inte garantera att den alltid är tillförlitlig och korrekt.

Varje användare är ansvarig för de egna handlingar som utförs på webbplatsen. Garn.nu försöker, så långt det är möjligt, säkerställa att produkt- och prisinformationen som visas på vår webbplats är korrekt. Vi uppmanar i vilket fall att våra användare alltid på egen hand kontrollerar att priset i butiken är det rätta innan ett köp genomförs. Garn.nu kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för åtgärder som användare har vidtagit baserat på den produkt- eller prisinformation som vi ger. Garn.nu kan inte heller hållas ansvarig för förlust eller skada som har uppstått i samband med avtal som ingåtts med företag som Garn.nu listar.

Länkar till externa webbplatser

Garn.nu webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av butiker eller andra tredjeparter. Garn.nu kan inte hållas ansvarig för innehållet på dessa externa webbplatser.